Kilimandzsáró (Kibo, Mawensi)

Talán nincs még egy – távoli tájakon emelkedő, egzotikusa csengő nevű – nagy hegy, amely annyira ismert lenne a magyar olvasók előtt, mint ez a kelet-afrikai hegyóriás. Híres vadász-útleíróink: Kittenberger Kálmán, Széchenyi Zsigmond könyveiben minduntalan ott szerepel a neve, a vadban gazdag kelet-afrikai szavannákat ábrázoló képeiken pedig legtöbbször ott magaslik a háttérben, fenségesen, hófehéren ragyogva a Kilimandzsáró csúcsa. Pedig az a nagy fehér hegy, ami ezekről a képekről néz le ránk, nem is a Kilimandzsáró, „csupán” annak legmagasabb csúcsa, az 5859 méter magas Kibo. A Kilimandzsáró ugyanis nem egyetlen hegy, hanem egy hatalmas, több mint 100 km átmérőjű területen fekvő hegység. nevének egyfajta magyarázata azt jelenti: Ragyogó hegy (Kilima Ngara vagy Kilima ng`aa alakban). S bár Kelet-Afrikában általánosan elterjedt szuhaéli nyelven az utóbbi szó valóban ragyogót, csillogót jelent, a pontosabb nyelvészeti magyarázat szerint a név értelme: Ndzsárónak (a hideg istenének) kis hegye S hogy miért kicsi egy kontinens legnagyobb hegye? Erre nincs válasz. A lábánál lakók ezüstnek vagy valami más, titokzatos fémnek vélték a csúcsáról csillogó-villogó fehérséget, hiszen a havat – természetesen – nem ismerték. Egy afrikai legenda arról is tudni vél, hogy egy chagga törzsfőnök többször is felküldte embereit a csúcsra ezüstért, és amíg maga is személyesen meg nem győződött igazukról, sehogyan sem akarta elhinni nekik, hogy a rettenetesen hideg „fém”, ahogy lejjebb jöttek, elolvadt a kezükben…

Ottjártamkor a hegyivezetők úgy mondták nekem, hogy a csaggák adták a főcsúcsnak ma is használatos nevet: Kibo – ami azt jelenti, hogy „fehér”, „világos”, míg a szomszédos, alacsonyabb, de sokkal nehezebben megmászható vulkanikus „tűcsúcsokból” álló, 5355 méterig emelkedő nagy csúcs a Mawensi, a „sötét” nevet kapta.

A Kilimandzsáró sokáig Afrikának nemcsak legmagasabb csúcsa, hanem egyetlen „hatezrese” is volt (régebbi térképeken mindenhol 6010 méteres magasság szerepel a neve mellett), míg azután a legújabb, pontos mérések „meg nem fosztották” ettől a dicsőségtől, éppúgy, mint Dél-Amerika „hétezreseit”, az Aconcaguát és az Illampút.

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu