Vulcano geológiája

Stombolin kívül Vulcano a Lipari-szigetek másik működő vulkánja. Működésének kezdete a késői pleisztocén korra tehető, amikor egy rétegvulkán alakult ki. Ebben a fázisban a kőzetek összetétele a trachibázikus és a trachiandezites között mozgott, míg a magma shosonitikus összetételű volt.

Az első aktivitási periódus során a vulkán csúcsa beszakadt, így kialakult egy kaldera, amelyet nagy részben betöltött a nagy mennyiségben kiömlő anyag, amely mind piroklasztikus anyagokat, mind különféle összetételű lávát tartalmazott. A láva összetétele a bazaltostól a tefriten keresztül a leucitig változott. A Pleisztocén korszak végén következett be az a kitörés, amely során riolit és alkáli-riolitos anyagok jutottak a felszínre, amelyek a Lentia-hegyet alkotják.

Az egymást követő kitörések során fel lehet ismerni egy olyan folyamatot, amely nagy nyomáson kapcsolatot teremt a shosonitikus bazalt és a riolit között. A holocén időszak elején alakult ki az a kaldera, amelynek a közepén létrejött egy aktív kúp. A kúp magmájának összetételét először tefrit, majd leucit jellemezte. Már történelmi időkben, (i.e. 183- i.sz. 1550 között) keletkezett a Vulcanello, amelyet szintén tefrit, majd leucit alkot.

Vulcano magmájára jellemző, hogy nagymértékben tartalmaz K2O-t és szintén magas a K2O/Na2O közti kapcsolat értéke is. Már a vulkán fejlődésének kezdeti szakaszában, a bazaltos láváknál megfigyelhető volt, hogy a kibocsátott anyagok magas káliumtartalmúak és ez változatlan maradt a riolitokig. A magas K2O tartalom mellett az erős ionsugárzású anyagok is számottevőek.

Az átmeneti anyagoknak (titán, nikkel, króm és kobalt) kicsi a koncentrációjuk, ami az óceánkörnyéki vulkánokra jellemző. Ezek alapján az feltételezhető, hogy Vulcano magmája mélyből ered, amelyet a részlegesen megolvadt köpeny kőzetei alkotnak.

Vulcano aktivitása a Lipari-szigeteken belül egy késői fázist képvisel, így élesen elkülönül a régebbi kalcium-alkáli anyagoktól. A földrengések középpontja 200-350 kilométeres mélységben határozható meg, amely megegyezik a többi környező aktív vulkánéval.

Gyűjtötte: Érdi-Krausz Erika

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu