Befejeződött a világításrendszer rekonstrukciója


BEFEJEZŐDÖTT A VILÁGÍTÁSRENDSZER REKONSTRUKCIÓJA

Közel két éve megkezdett feladatot fejeztünk be a Sátorkőpusztai-barlangban, mégpedig az ideiglenes és elavult világítási hálózat teljes cseréjét. A villanyszerelési munkálatok - melyeket már 2004-ben elkezdtünk - 2005 decemberében, a látogatási szünet kezdetekor vettek nagy lendületet, és a mai napon, február 26-án fejeződtek be.

A cserére a korábbi rendszer használhatatlanná és balesetveszélyessé válása miatt volt szükség. A munkák elkezdését hátráltatta, hogy a korábbi, kis teljesítményű áramfejlesztőre komoly kapacitásnövelést nem lehetett tervezni. Az elmúlt évben azonban egy nagyobb teljesítményű aggregátort tudtunk beszerezni, így mind a világítótestek számát, mind pedig azok fényerejét megnövelhettük. Komoly fejtörést okozott a vezetékek elrejtése, amit végül is némi leleményességgel sikerült megoldani. A munkálatok idején a barlang képződményeiben nem esett kár, sőt az aljzatba mélyített "kábelárok" kiásásakor értékes leletek kerültek elő.

Az új hálózat kiépítésénél az alábi személyek végezték a munka oroszlánrészét: Barna József, ifj. Barna József, Benedek Attila, Benedek Gábor, Hajas Mihály, Szilvay Péter.

Lieber Tamás

Villanyszerelés közben

Villanyszerelés közben

Részlet a Benedek Endre-teremből

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu