Földtani vizsgálatok a Sátorkőpusztai-barlangban - Kutatási terv
(2004. december 20.)

A Sátorkőpusztai-barlangban az irodalmi adatok alapján múlt század közepén történtek ásványtani vizsgálatok és földtani feldolgozások az Állami Földtani Intézet megbízása alapján (Jakucs László – Venkovits István), azonban az erről készített jelentések és vizsgálati eredmények már nem találhatók meg sem az Intézet adattárában, sem magánkézben. A későbbiekben az 1990-es évek elején csak szórványos ásvány- és kőzetelemzések történtek, azonban ezek adatai és eredményeinek összefoglalása csak vázlatos tartalommal és kéziratos formában maradtak fenn. Összefoglalva megállapítható, hogy a barlang megfelelő szintű tudományos feldolgozása napjainkig nem történt meg. Ezt az állapotot tükrözi a Székely Kinga által szerkesztett, 2002-ben megjelent „Magyarország fokozottan védett barlangjai” című könyv vonatkozó fejezete is Takácsné Bolner Katalin tollából, aki a barlangot ismertette.

A barlangot üzemeltető Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) ezt a jelentős szakmai hiányt szeretné pótolni az elkövetkezendő években. Ehhez a barlang járataiban – az in situ képződmények megóvását szem előtt tartva – ásvány, kőzet és üledékmintákat szeretnénk venni. Ezt a különféle képződmények leírása és laboratóriumi vizsgálata egészítené ki, ez utóbbiak a szakmai kutatást vezető Sásdi László barlangi kutatásvezető munkahelyén, a Magyar Állami Földtani Intézet laboratóriumaiban készülnének el. A mintagyűjtést és a vizsgálatokat a környék többi barlangjában is elvégeznénk, ezeket a Kis- és Nagy-Strázsa-hegy kőbányáinak és a terület felszínének vizsgálata egészítené ki.

Mintatípusok:

 • Kőzetminták az anyakőzetből, a bontott (porlott) kőzetből, illetve a dachsteini mészkő paleotalaj szintjeinek anyagából.
  Vizsgálatok: RTG, kémia.
 • Kőzetminták a barlangban található paleokarsztos maradványüledékekből (vörös kalcit, illetve törmelékes üledékek).
  Vizsgálatok: kémia, RTG.
 • Üledékminták az anyakőzet breccsazónáinak sárga és vörös agyag kitöltéseiből.
  Vizsgálatok: RTG, kémia, mikroplankton, pollen.
 • Üledékminták a barlang üledékes kitöltéseiből: Nagy terem sárga és szürke agyag, illetve egyes legfelső szintű gömbfülkék helyben maradt kitöltéséből.
  Vizsgálatok: RTG, kémia, mikroplankton, pollen.
 • Ásványminták a különféle megjelenésű kiválásokból.
  Vizsgálatok: RTG, DTA.

Az adatokból várhatóan választ kapunk a terület többfázisú karsztosodásának folyamatára vonatkozó kérdésekre, illetve a barlang több fázisú kialakulásának, az ásványok keletkezésének problémái is megmagyarázhatóak lesznek. Eredményeinket a kutatási jelentésen kívül egyéb publikációkban is szeretnénk közreadni.

Budapest, 2004. december 20.

Sásdi László Lieber Tamás
Barlangi kutatásvezető BEBTE elnök

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu