Egyesületünk tóvédő tevékenységéről, a kezdetben megfogalmazott célokról

A Palatinus-tó (Pala) problematikájával 1993-ban kezdtünk el érdemben foglalkozni, ekkorra tehetők az első nyilvános felszólalásaink, újságcikkeink a témában.

A kezdeti elképzelésünk egy olyasfajta fórum (kerekasztal) létrehozása volt, amely hosszútávon garantálhatja az Esztergom-Kertváros területén, 30 hektáron elterülő egykori homokbányató fennmaradását.

Így 10 év távlatában úgy érzem, egyesületünk akkoriban még nem érett meg egy ilyen jellegű probléma kezelésének koordinálására. Hiányoztak a megfelelő kapcsolatok, nem rendelkeztünk a témában járatos szakemberekkel és számos kérdés is nyitott volt még (pl. tulajdonviszonyok, közművesítés, horgászati tevékenység).

Ami vitathatatlan viszont, hogy szépen lassacskán elindult egyfajta kampány a tó állagmegóvásáért, környezeti problémáinak kezeléséért. Ennek a kezdeményezésnek néhány éven belül már látszata volt. A környékbeli lakosság szimpátiáján keresztül az illetékes hivatalokhoz is sikerült eljutnunk, sőt, jó néhány cég az anyagi támogatásáról is biztosított bennünket. Az elméleti síkon kezdeményezett kampányt 1997-től gyakorlati lépések követték.

Azóta éves rendszerességgel szervezzük meg tavaszi tóparti nagytakarítási akciónkat, amelyhez számos intézmény, civil szervezet és nem utolsósorban helyi lakos csatlakozott. Több pályázatunk is sikerrel szerepelt a különböző fórumokon, részben az így szerzett pénz biztosíthatta, hogy alapvető mérőműszereket is beszerezhettünk, melyekkel alapvizsgálatokat tudtunk elvégezni. A kapcsolatok kiépítésével, a tudatos és tudományos környezetvédő munka is kezdetét vehette. Többek között ennek lett az eredménye, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Környezetkémiai Tanszékének hallgatója a honlapunkon is bemutatott dolgozatát elkészíthette.

[fényképek]

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu