Levél Esztergom polgármesteréhez - 2002. február 10.

Meggyes Tamáshoz, Esztergom város polgármesteréhez intézett levelünk, amelyben egy Palatinus fórum létrehozását sürgetjük.Esztergom Város Önkormányzata

Meggyes Tamás polgármester és a város képviselő-testülete részére


2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr,
Tisztelt Képviselő-testület!

2002. tavaszától ismét előtérbe kerülnek a Palatinus-tóval kapcsolatos problémák. Égetően szükséges, hogy ezekről beszéljünk, hogy megoldási javaslatok, illetve tényleges megoldások szülessenek.

Egyesületünk 1993-tól kíséri figyelemmel a tó környezetének alakulását. Számos esetben mi magunk szerveztünk akciót a parton felhalmozódott hulladék eltakarítására, nyomon követtük a vízminőség alakulását, felhívtuk a közvélemény és a városvezetés figyelmét az egyre súlyosbodó problémákra. Legutóbb, 2001. nyarán ez utóbbit egy ismeretterjesztő plakát formájában tettük. Jó lenne, ha végre az Önök vezetése is felismerné, hogy milyen érték van veszendőben, hogy mennyire mostohán bánnak a tóval. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy ezen a „nemtörődömségen” mihamarabb változtatni szíveskedjenek.

A Palatinus nemcsak az ország egyik legjobb minőségű tava, de környezeti ártalmaktól terhelt Dorog-Esztergom régió egyik pihenőövezete is.

Mivel magam is a környéken – Dorogon – élek, naponta szembesülök az itt felmerülő problémákkal, de szinte csakis ezekkel, megoldásukkal viszont kevésbé. Mivel Dorog városa közigazgatásilag nem illetékes az ügyben, hiába adja elvi támogatását egy-egy kezdeményezéshez, maximum csak szemlélője lehet az eseményeknek, esetleg kezdeményezője egy, a két város vezetése közötti összefogásnak. Erre két évvel korábban már történt kísérlet, amikor is elméleti megállapodások ugyan születtek, de ezeket gyakorlati tettek egyáltalán nem követték.

Szemmel látható eredményeket ért el viszont a kertvárosi strand üzemeltetője, aki példás tereprendezést, igényes, európai színvonalú strandot hozott létre. Időnként javulást hoz a Horgász Egyesület és a BEBTE takarítási programja is, valamint néhány vállalkozó kezdeményezése. Azonban ez még mindig kevés. Hiányzik a törvényes háttér, ahhoz, hogy a rendet hosszútávon is fenntartsuk. E nélkül csak „tűzoltás” történik, tartós rendezés nem.

2001. szeptemberében aláírásgyűjtést kezdeményeztünk, fontosnak tartottuk néhány pontban a lakosság véleményét is kikérni. Az összegyűjtött aláírások (570 fő), bizonyítják, hogy a problémákat mások is látják, és érzékenyek is iránta.

Az alábbiakban felvázolom a szerintünk legsúlyosabb gondokat, megpróbálok ezekre megoldásokat is javasolni. Egyúttal szeretném, ha egy, a közeljövőben (2-3 héten belül) összehívott testületi fórumon (akár Dorog önkormányzatát és a helyi civil szervezeteket is bevonva) a továbbiakra nézve közös álláspontot alakítanánk ki.

A következőkben felvázolt pontok akár vitaindítók is lehetnek. Ne vegyék zokon tőlem, de elsősorban környezetvédő szemmel közelítek ezekhez.


1.      Tóparti hulladék rendszeres összegyűjtése elszállítása


Probléma: A stégoldal, illetve a két strand kivételével strandszezonban sincsenek kihelyezett konténerek. A hulladékot a fürdőzők a helyszínen hagyják. A szél ezeket a parton szétfújja, nem kevés ezekből a vízbe jut.


Megoldás: Konténerek kihelyezése, a szemétszállítás megszervezése. Ez költségben és energiában sokkal kevesebb, mintha ezek hiányában időnként nagyszabású takarításba (ami egyébként már szükségessé vált) kezdenénk.


2.      Mobil vagy állandó illemhelyek elhelyezése, rendszeres karbantartása


Probléma: WC-k hiányában (csak a kertvárosi strandon van használható állapotban) a fürdőzők tekintélyes mértékű biológiai szennyezést okoznak a tóban, illetve a parton (az első csapadékkal innen is a tóba jut). Nem véletlen a különböző baktériumok számának nyári kiugrása.


Megoldás: Kellő számú illemhely elhelyezése. Mivel ezekre szinte kizárólag strandszezonban van szükség, megoldás lehet a mobil WC-k időszakos kihelyezése is. A szabad tópartra elegendő lehet 8-10 darab telepítése.


3.      Vadkempingezés betiltása


Probléma: Bár látszólag a néhány sátor jelenléte önmagában nem jelent gondot, a vadkempingezők a tó legnagyobb szennyezői! Megoldatlan a szemételhelyezés, főzési maradék (pl. étolaj) elhelyezése, tisztálkodás (tóban szappannal, samponnal stb.), probléma továbbá a biológiai szükségletek szabadban történő elvégzése stb.


Megoldás: A vadkempingezés betiltása szigorú ellenőrzéssel, szankcionálással, vagy kemping létesítése a szükséges feltételek megteremtésével. Ez utóbbi szimpatikusabb megoldás lehet.


4.      A tóparti szórakozóhelyek zajkibocsátásának szabályozása


Probléma: Nemcsak a közvetlen tóparton, de a szomszédos dorogi lakótelepeken is kellemetlen a partmenti büfék, kocsmák (pl. Kacsa kocsma) éjfélig, hajnalig tartó hangoskodása. Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a túlzott zajkibocsátás is környezetszennyezés (zajszennyezés)!


Megoldás: A városi zajrendelet (ha van ilyen) érvényesítése, a rendbontók megbüntetése.


5.      Parkolási rend kialakítása


Probléma: A tóparton egy-egy fülledt hétvégén számtalan fürdőző jelenik meg, egyúttal jelentős a gépkocsiforgalom is. A helyzet ilyenkor kaotikus, főként az itt lakók számára, akik közlekedését az alkalmi dugók akadályozzák.


Megoldás: A kertvárosi strand szomszédságában parkolóhely kialakítása. Az igénytelen, rendezetlen, jelenleg bekerített felső partszakasz rendezését is jelentené ez a lépés, nem beszélve a forgalmi dugók elkerüléséről.


6.      A nádas karbantartása


A vízparti nádas elhanyagolt állapotán vágással lehetne javítani. Az elpusztult nád kitakarításával csökkenthető a szerves iszap termelődése, egyúttal higiénikusabb környezet megteremtése. Egyúttal ugyebár a nád tövében felhalmozódott hulladék is könnyűszerrel eltávolítható.


7.      Figyelmeztető és tiltó táblák kihelyezése


A rendeletek betartatásának egyik alapvető követelménye az emberek figyelmének felhívása, azaz a tájékoztatás. A masszív táblák, betonoszlopok kihelyezése megoldás lehet.


8.      Rendszeres ellenőrzés


Ahhoz, hogy elképzeléseinket valóra váltsuk, nélkülözhetetlen a folyamatos hivatali jelenlét. Az esztergomi piacfelügyelői statushoz hasonlóan – a nyári szezonban nagyobb létszámmal – intézkedési jogkörrel felruházott „tófelügyelet” létrehozását javasoljuk.


9.      Víz tisztítása


A tó megmentésének kulcsa hosszútávon a tómeder tisztítása. A Palatinuson az egykori hydrop módszerével lehetne tartós javulást előidézni. Természetesen az ehhez szükséges anyagiak előteremtéséhez komoly, városok közötti összefogásra, lobbira van szükség.


10.  Figyelőkút-hálózat korszerűsítése


A tóparti figyelőkutak elhanyagolt, használhatatlan állapotban vannak. Ezek cseréje, felújítása szükségessé vált. Megoldást jelenthetnek, pl. a Környezetvédelmi Minisztériumhoz benyújtandó pályázatok.


Természetes, hogy a fentieken kívül még sok egyéb kérdés (építési engedélyek, homokbányák nyitása stb.) is felmerülhet, azonban mint elöljáróban említettem, számunkra, és azt hiszem az Önök számára is a fentebb vázolt problémák megoldása a legsürgetőbb és legfontosabb.


Kérem mihamarabbi intézkedésüket!


Tisztelettel,                          
Lieber Tamás

Dorog, 2002. február 10.

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu