barlangkutatás - barlangjárás - barlangvédelem - természetjárás - természet- és környezetvédelem - idegenforgalom - expedíciószervezés - oktatás - tudományos ismeretterjesztés - szaktanácsadás - sport

ÁTTEKINTÉS A FÖLD JELENTŐSEBB VULKÁNJAIRÓL
[Dr. Nemerkényi Antal - 1952-2005 - emlékére]
(Frissítve: 2012. január 1-jén)
  Vulkánokról általában   

 
 

  Vulkanológus portrék   

 
 

  A Vezúvval és a Phlegrei-mező vulkánosságával kapcsolatos cikkeink, gyűjteményeink   

 
 

  Az Etnával kapcsolatos cikkeink, gyűjteményeink   

 
 

  A Lipari-szigetek vulkánjaival kapcsolatos cikkeink, gyűjteményeink   

 
 

  Egyéb tűzhányókkal kapcsolatos cikkeink, gyűjteményeink   

 
 

  Balázs Dénes a vulkánokról   

Dr. Balázs Dénes barlangkutató, világutazó magyar geográfus, az érdi Földrajzi Múzeum megalapítója, a XX.század második felének kétségkívül legnagyobb hazai, világszerte elismert földrajztudósa, számtalan publikáció, számos ismeretterjesztő könyv szerzője is foglalkozott műveiben a vulkánokkal. Ebben a rovatban az ő ismeretterjesztő munkájának állítunk emléket azzal, hogy a könyveiből ide kívánkozó fejezeteket felelevenítjük.
Elsőként Costa Ricába kalauzoljuk kedves olvasónkat, ahol két tűzhányót mutatunk be, egy szomorú eset kapcsán az Irazút, majd a "toroköblögető" Poást.

 
 

  Vulkánok a térképeken   

Az alábbiakban néhány vulkán (vulkáni csúcs) elnevezésének eredetéről olvashatnak. Az érdekes adatokat Rockenbauer Pál: Amiről a térkép mesél (Móra Ferenc Könyvkiadó – 1986) című könyvéből gyűjtöttük.

 
 

  Úti beszámolóink   

 
 

  Könyvajánló   

Régi tartozásunkat szeretnénk pótolni azzal, hogy ehhez az oldalhoz illő, vulkanológiai témájú könyveket (valamint az itt látható DVD-ket) ajánlunk az érdeklődők figyelmébe. A listánkban szereplő könyvek egy része teljes egészében foglalkozik a vulkánosság tárgyalásával, más részük csak egy-egy fejezet erejéig tér ki rá. Ám ez utóbbiak - it utalhatunk például Balázs Dénes rendkívül színvonalas útleírásaira - is nagyon jól használható adatokat, információkat tartalmaznak. Természetesen mondanom sem kell, hogy a felsorolásban általunk jól ismert könyveket találnak, hiszen csak így ajánlhatjuk azokat teljes meggyőződéssel. A következőkben feltüntetett, és reményeink szerint folyamatosan bővülő jegyzékünkben kizárólag olyan kiadványok szerepelnek, melyek jelenleg is beszerezhetőek, illetve előjegyeztethetőek. Az elmúlt 10 évben kiadott könyvek egy része fellelhető még a különböző könyvesboltokban, de előfordulhat, hogy már csak könyvtárból, antikváriumból juthat hozzá. A régi kiadványokkal pedig szinte biztos, hogy már csak ez utóbbiakban találkozhat.

A világhálón több olyan szolgáltató is megtalálható, amelyek segítségünkre lehetnek akár egy-egy 30-40-50 éves kötet begyűjtésében is. Hadd ajánljunk figyelmébe ezek közül egyet, mégpedig a Bookline Könyváruházat, ahol többek között az általunk feltünetett könyveket is előjegyeztetheti. (E rovat összeállítója is hasonlóképpen járt el, s majd egy év alatt az összes kötetet sikerült begyűjtenie)

A könnyebb eligazodást segítendő, a cím végén külön betűjellel láttuk el az ismeretterjesztő irodalmat {I}és külön a szakkönyveket {Sz}. Az előbbiek a laikusok számára is élvezetes olvasmányok, míg az utóbbiakat leginkább azoknak ajánljuk, akik a témában komolyan szeretnének elmélyedni.

 • A. Kondratov: Vizek mélyén - idők mélyén - Móra Kiadó - Kárpáti Kiadó, Budapest - Uzsgorod, 1984 {I}
 • Balázs Dénes: Hajóstoppal az indonéz-szigetvilágban - Táncsics Könyvkiadó, 1969 {I}
 • Balázs Dénes: Kölcsönautóval a Szaharában - Táncsics Könyvkiadó, 1970 {I}
 • Balázs Dénes: Cikcakkban az Egyenlítőn - Táncsics Könyvkiadó, 1971 {I}
 • Balázs Dénes: Galápagos - Gondolat, 1973 {I}
 • Balázs Dénes: Tájfun Manila felett - Gondolat, 1975 {I}
 • Balázs Dénes: Pápua Új-Guinea - Gondolat, 1976 {I}
 • Balázs Dénes: Ausztrália, Óceánia, Antarktisz - Gondolat, 1978 {I}
 • Balázs Dénes: Vándorúton Panamától Mexikóig - Gondolat, 1981 {I}
 • Balázs Dénes: A kenyérfák árnyékában - Kossuth Könyvkiadó, 1987 {I}
 • BEBTE Vulkanológiai Kollektíva: Vulkántúrák - Dél-Olaszország - Kornétás Kiadó, 2007 {I}
 • Bergman, Sten: Kamcsatka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között - Franklin Társulat, 1930-as években {I}
 • Bernhard Edmaier, Angelika Jung-Hüttl: Vulkánok, ahol a Föld tüzet és hamut okád - Alexandra Kiadó, 1993 {I}
 • Bischoff, Gerhard: A Föld mélye - Gondolat; Budapest 1969 {Sz}
 • Bora Gyula - Nemerkényi Antal: Hazánk, Magyarország - Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2004 {Sz}
 • Castiglione László: Pompeji - Corvina Kiadó, 1973 {I}
 • Erdélyi - Sugár - Zsebeházi: Vulkánok tövében, vulkánok tetején - Móra Könyvkiadó, 1977 {I}
 • Francis, Peter: Vulkánok - Gondolat; Budapest, 1981 {I}
 • Hédervári Péter: Amiről a Föld mesél - Minerva; Budapest, 1967 {I}
 • Hédervári Péter: A görög pompeji - Gondolat; Budapest, 1972 {I}
 • Hédervári Péter: A Föld különös jelenségei - Gondolat; Budapest, 1977 {I}
 • Hédervári Péter: Évezredek, vulkánok, emberek - Kossuth Könyvkiadó, 1981 {I}
 • Dr. Juhász Árpád: A kék bolygó - Népszava Lap- és Könyvkiadó, 1984 {I}
 • Dr. Juhász Árpád: Évmilliók emlékei - Gondolat, 1987 {Sz}
 • Dr. Juhász Árpád: Katasztrófák évtizede - Medicina Könyvkiadó Rt., 1992 {I}
 • Juhász Árpád - Juhász Erika: Hegyek ormán - tengerek mélyén - Medicina Könyvkiadó Rt., 1993 {I}
 • Kardeván Péter: A földrengések és előrejelzésük - Gondolat; Budapest, 1980 {Sz}
 • Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz a gimnáziumok számára - Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2004 {Sz}
 • Nemerkényi Antal - Bora Gyula - Tamasics Katalin: Európa közepén - Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2004 {Sz}
 • Pellegrino, Charles: A Vezúv kísértetei - GABO Könyvkiadó, 2006 {I}
 • Rooney, Anne: Földrengések és vulkánok - GABO Könyvkiadó, 2006 {I}
 • Tazieff, Haroun: Víz és tűz - Budapest, 1960 {I}
 • Tazieff, Haroun: Találkozás az ördöggel - Budapest, 1965 {I}
 • Stanley Williams - Fen Montagne: A Galeras kitörése - Vince Kiadó Kft, 2002 {I}
 • Székely András: Vulkánmorfológia - ELTE; Eötvös Kiadó, 1997 {Sz}
 • Usztyijev J.K.: Tűzhányót találtunk - Táncsics Könyvkiadó, 1972 {I}
 
 

 
 

© 1999-2012 BEBTE www.bebte.hu