barlangkutatás - barlangjárás - barlangvédelem - természetjárás - természet- és környezetvédelem - idegenforgalom - expedíciószervezés - oktatás - tudományos ismeretterjesztés - szaktanácsadás - sport

NE SZENNYEZD, VÉDD, HOGY ÉLVEZHESD!
Kezdeményezések a Palatinus-tó fenntarthatóságáért
Frissítve: 2010. szeptember 5-én


ÜDVÖZLET A PALÁRÓL (video)

Rendezett partszakasz a Palatinus-tó öblében, 2009. július 12-én

A sokak számára ismerős tó problémája immáron másfél évtizede foglalkoztat bennünket. Mivel a Palatinus szomszédságában élünk, elkerülhetetlen, hogy szemmel kövessük állapotának változásait.
A néhány év alatt is szemmel látható nagymértékű állapotromlás végül is 1993-ban késztetett bennünket arra, hogy kezdeményező lépéseket tegyünk a tó megmentése, állapotának javítása érdekében. Mindezt azért tartottuk szükségesnek, mert úgy éreztük, hogy - jóllehet sokan használják a tavat - jóformán mindenki csak mostohagyermekként bánik vele. Felkészültségünk kezdetben arra volt elegendő, hogy figyelemfelkeltő fórumokat szervezzünk, illetve cikkezzünk a témáról. A probléma iránti érzékenységét jól szemléltette, hogy számos együttérző és velünk együtt gondolkodó ember emelte fel a szavát a tó érdekében.
Az évek múltán, egyesületünk megerősödésével, szakemberek bevonásával előrébb tudtunk lépni, és ekkor már tettekben is kezdeményezővé váltunk. Nemcsak az intézkedési jogkörrel rendelkező esztergomi városvezetéssel kerültünk emígy kapcsolatba, hanem a terepen zajló szakmai munkát (geológiai, hidrológiai, biológiai állapotvizsgálatok, vízminőségelemzések stb.) segítő tudományos intézményekkel is.

A BEBTE által demonstratív jelleggel szervezett szemétszedési akciósorozat 1997-ben vette kezdetét. Az ötletet az a szomorú tény adta, hogy a tóparton évről-évre nagyobb mennyiségű hulladék jelenik meg, amit ahelyett, hogy eltakarítanának, hagynak (hagynának) szezonról szezonra halmozódni. Az akció, melyet egyfajta szemléletre nevelési célzattal tanulók körében hirdettünk meg, mára jóformán előre jegyzett általános iskolai programmá nőtte ki magát Dorogon és Esztergom-Kertvárosban. Jó érzés tudni, hogy ilyesformán állandó segítségünk van, ám igazán megnyugtató az lenne, ha minden tóhasználó, átérezve felelősségét, ennek megfelelő viselkedést tanúsítana.

BEBTE képeslap

2005-ben a tóparti akciók sorát, hála az esztergomi Spartacus Búváregyesület búvárainak, és nem utolsó sorban a Dorogi Horgász Egyesület vezetőségének, medertakarítással is kiegészíthettük. 2007-ig összesen három alkalommal szerveztük meg a tófenék rendbetételét.

2008 márciusában végre bekövetkezett az, amit már régóta vártunk. Esztergom Város Önkomrányzata néhány milliós összeget elkülönítve az elhanyagolt keleti part rendezésébe kezdett. Az illegális bányagödrök betakarásával, a hulldéklerakatok megszűntetésével, a part rendezésével hosszabb időre rendeződni látszanak a dolgok. A "puding próbája az evés". Meglátjuk, hogy a tó használói miként fogadják majd az új állapotokat, illetve, hogy tesznek-e annak érdekében bármit is, hogy a kedvezőbb helyzet fennmaradjon.

Mindenesetre a hivatalnak nem kellene lezártnak tekinteni az ügyet, hiszen a megóvás, karbantartás az eddigieknél sokkal fontosabbak.

  Mérési eredményeink   

 
 

  Háttéranyagok (Egy kis hidrogeológia - A vizekről általában)   

 
 

 
 

© 1999-2012 BEBTE www.bebte.hu