Barlangjubileum

A dorogi barlangkutatók 1996. október 5-én ünnepelték a Sátorkőpusztai-kristálybarlang felfedezésének 50. évfordulóját.

1946-ban Jakucs László, Venkovits István és Nickl Matild jóvoltából tárult fel Magyarország első, jellegzetesen hévizes üregrendszere a Dorog melletti Nagy Strázsa-hegyben.

Jóllehet a dorogi fiatalok - köztük a két megtalálóval: Várhidi Károllyal és Rezsővel - már korábban bejutottak a barlang felső szakaszába, azonban a tudományos feltárás és felmérés kétségkívül Jakucséknak köszönhető.

A Sátorkőpusztai-barlangot az elmúlt 50 évben, számos esetben érte a legkülönfélébb atrocitás. A föld gyomrában véghezvitt pusztítás, zömmel a környéken állomásozó magyar, illetve szovjet katonai alakulatoknak tulajdonítható.

A barlang szervezett kezekbe kerülésével, 1959-ben alakult meg az első dorogi barlangász szervezet, a néhai Benedek Endre bányafőmérnök (1912-1987) vezetésével. A Kadič Ottokár Barlangkutató Csoport e barlangbéli munkálkodása mellett, jelentős feltárásokat végzett a szomszédos Strázsa-barlangban, illetve a Pilisnyergi-víznyelőben is.

A megemlékező rendezvényen az egykori kutatók - köztük a felfedőkkel - felelevenítették a barlanggal kapcsolatos élményeiket; sikereiket és kudarcaikat. Az ünnepi megnyitót követően a résztvevők rövid barlangtúrán vettek részt, és megkoszorúzták Benedek Endre emléktábláját. A program a dorogi Művelődési Házban folytatódott, ahol a körzet országgyűlési képviselője tartott pohárköszöntőt, és Dorog város ajándékát nyújtotta át a 70 éves Jakucs László professzornak. A délután folyamán a barlang felfedezéstől napjainkig tartó története elevenedett meg Várhidi Rezső, Venkovits István, dr. Jakucs László, dr. Dénes György, Pick József és Benedek Anikó megemlékezésében.

Turista Magazin 1996.

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu