In Memoriam Benedek Endre ( 1912-1987 )

1987. december 3-án hunyt el Benedek Endre - a Dorogi Bányaműszaki Felügyelőség egykori főmérnöke - az első dorogi barlangkutató csoport megalapítója, és a napjainkban működő szervezet névadója.

Benedek Endre 1912. május 13-án született Egercsehiben. Iskoláit Pécsen, majd Sopronban végezte. Itt szerezte meg 1934-ben bányamérnöki oklevelét. 1935-37 között jogi tanulmányokat folytatott a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Jog - és Államtudományi Karán.

Első munkahelye 1934-35 között az European Gas and Electric Co. Mihályi Üzemében volt, ahol fúrási üzemmérnökként dolgozott a zalai olajmezők kutatásában. Ezt követően a Krasny, Fröhlich und Klüpfel Pécs-Vasas bányaüzemében robbantómester, majd katonai szolgálat után a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-nél geológus-mérnök. 1937-től az Alumíniumérc Bánya és Ipari Rt. Gánti Bányaüzemének beosztott mérnöke.

Feleségével együtt a gánti kulturális élet mozgatói voltak. Benedekné pl. varrni, kézimunkázni tanította a lányokat, asszonyokat. Benedekék mindenkivel jó viszonyban voltak. Az emberek szerették, tisztelték őket önzetlenségükért és segítőkészségükért.

1940-ben Benedek Endre főmérnöki beosztást kapott. Feladata a Meleges I, Hosszúharasztos és Újfeltárás Bányaüzemek termelésének irányítása és összehangolása volt. 1942-ben kezdődött meg Óbarok-Vázsonypusztán a bauxit részleges kutatása, feltárása, a termelés megindítása. Benedek Endre 1944-ben utasítást kapott a német megszállóktól a bányaüzem leszerelésére. Ezt ő megtagadta, és csak fegyveres fenyegetésre kezdett hozzá. De még ebben a helyzetben is lassította a leszerelést, és amit csak tudtak elrejtettek. Volt eset, hogy a nappal berakodott vagonokat éjjel kipakolták. Így mentettek meg pl. öt dízelmozdonyt.

Benedekék ekkor Bicskén laktak. Ide 1944 decemberében jöttek be a szovjet csapatok. A katonai parancsnok páncélautón vitte ki a bányaüzem megtekintésére. Azonnal szervezni kezdet a munkát. 1946-ban megalakult a Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Rt., a MASZOBAL. Benedek Endrét 1946. december 4-én helyezték át a MASZOBAL Nyírádi Üzemébe, melynek egészen 1951-ig volt igazgatója. A Nyírádi Bauxitbányát korszerűsítette, gépesítette. A termelést sikerült úgy felfuttatni, hogy igazgatósága alatt a bányából élüzemet csinált. 1951 júniusától kezdődően 1955-ig Tatabányán a Síkvölgyi Bányaüzemnél dolgozott üzemvezető főmérnökként. Ezután Budapestre került az Országos Bányaműszaki Felügyelőségre, majd 1957 januárjától a Dorogi Kerületi Bányaműszaki Felügyelőségen volt főmérnök nyugdíjba vonulásáig, 1970. június 1-ig.

Részben természetszeretete és a geológiai formák iránti érdeklődése, részben pedig a sorozatos véletlenek közrejátszása eredményezte, hogy bekapcsolódott a magyar barlangkutatás újjászervezésébe, a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat 1958-as megalapításába. Érdemei között szerepel még a dorogi Kadič Ottokár Barlangkutató Csoport létrehozása 1959-ben. Szívvel-lélekkel koordinálta a fiatal barlangkutatókat - köztük gyermekeit is. Gyerekek sokaságával szerettette meg a természetet, a barlangokat. Élete végéig a Doroggal határos Sátorkőpusztai-barlang, Strázsa-barlang és a Pilisnyergi-víznyelőbarlang kutatásának, gondozásának, országos barlangásztáborok szervezésének élt.

Szakmai hozzáértésének, felkészültségének elismeréseként 1957-58-ban bányaművelést oktathatott az Esztergom-kertvárosi Hell József Károly Bányagépészeti Technikumban.

Benedek Endre - eredményes bányamérnöki tevékenységéért - több kitüntetetést is kapott: 1952 - Magyar Köztársaság Érdemérem Arany fokozata, 1954 - Munkaérdemrend Ezüst fokozat, 1956 - Bányászati Szolgálati Érdemérem Ezüst fokozat, 1960 - Bányászat Kiváló Dolgozója, 1969 - Bányászati Szolgálati Érdemérem Arany fokozata. Arany diplomáját 1984-ben vette át a Miskolci Műszaki Egyetemen.

Élete utolsó éveit betegsége, felesége hirtelen halála keserítették. 1987 december 3-án hunyt el rövid szenvedés után az esztergomi kórházban. Emlékét nemcsak az Alumíniumipar, a bányászok összetartó családja őrzi, de a nagy természetjáró, barlangkutató, ásványgyűjtő nevét vette fel a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédő Egyesület (BEBTE) is, mely 1992-ben a Sátorkőpusztai-barlang róla elnevezett nagytermében emléktáblát helyezett el tiszteletére.


Benedek Anikó elbeszélése alapjánAz életrajz bővebb változatát a Turista Magazin 1997. májusi számában olvashatják.
 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu