barlangkutatás - barlangjárás - barlangvédelem - természetjárás - természet- és környezetvédelem - idegenforgalom - expedíciószervezés - oktatás - tudományos ismeretterjesztés - szaktanácsadás - sport

AMIT A STRÁZSA-HEGYEK BARLANGJAIRÓL TUDNI LEHET
Dr. Jakucs László (1926-2001) és Venkovits István (1913-2006) emlékére
(Frissítve: 2012. január 1-jén)

ÜDVÖZÖLJÜK A SÁTORKŐPUSZTAI-BARLANGNÁL (video)

Gipszkristály, fotó: Lieber Tamás

Kedves Látogatónk! Ezen az oldalon elsősorban egyesületünk kutatási területét, a Dorog és Esztergom között lévő Nagy-Strázsa-hegyben (Pilis hegység) található Sátorkőpusztai-barlangot mutatjuk be Önnek. Az alábbiakban hasznos információkat találhat a barlang történetéről, kialakulásáról, a BEBTE barlanggal kapcsolatos tevékenységéről és nem utolsó sorban a látogatás feltételeiről.
Külön figyelmébe ajánljuk a Sátorkőpusztai-barlang fejlődéstörténetével foglalkozó részt, melyben Sásdi László geológus a 2004-06-ban végzett tudományos kutatások eredményeinek felhasználásával, taglalja a barlang kialakulásának momentumait. Ahogy lentebb is olvasható, az elmúlt évek vizsgálódásai új barlangkeletkezési elmélet kibontakozását segítették elő, mely a későbbi kutatásokra nézve egyaránt lehet hivatkozási és viszonyítási alap.

A következő fejezetekben a szomszédos barlangok bemutatására törekszünk. Különös tekintettel a Sátorkőpusztai-barlang "édestestvérének" is nevezett Strázsa-barlangra, melyet 20 évnyi szünet után, 2006 nyarától ismét megtekinthetnek az érdeklődők. Az újbóli megnyitás történetét részletesen bemutatjuk a kedves olvasónak.

Úgy gondoltuk, hogy oldalunkat a tudományos barlangkutatáshoz nélkülözhetetlen karsztmorfológiai fogalmak, alapok tisztázásával illendő kezdenünk, hiszen a leíró részekben jó néhánnyal találkozhat az olvasó. Reméljük, hogy a barlangkutatás terén laikus, de érdeklődő olvasok éppolyan hasznosnak vélik majd ezt a kis tankönyvi leírást, mint a szakmabeliek, akiknek időnként nem árt az ismétlés.

Az oldal alján könyvajánlónkat tekinetheti meg. Olyan általunk olvasott barlangos témájú kiadványok címjegyzékét találja itt, melyek beszerzését feltétlenül ajánljuk, ha a szpeleológiával a gyakorlatban is szeretne megismerkedni.

A könyvajánló alatt kapott helyet a Fekete-hegyi turistaházat bemutató fejezetünk. A menedékház jóllehet nem a BEBTE, hanem a Dorogi Természetjáró Egyesület kezelésében van. Az turistaházzal kapcsolatos tudnivalók oldalunkon való feltüntetése része baráti együttműködésünknek.

A Sátorkőpusztai-gipszbarlang látogatói statisztikái:
 
 

A Nagy- és Kis-Strázsa-hegy jelentősebb barlangjai

 
 

  Könyvajánló   

Régi tartozásunkat szeretnénk pótolni azzal, hogy ehhez az oldalhoz illő, barlangos témájú könyveket ajánlunk az érdeklődők figyelmébe. A listánkban szereplő könyvek egy része teljes egészében foglalkozik a barlangok, barlangkutatás, illetve a különböző háttértudományok - mint pl. a karsztmorfológia - tárgyalásával, más részük csak egy-egy fejezet erejéig tér ki rá. Nyilvánvaló, hogy listánk nem teljes, ugyanis elég gyakran látnak napvilágot olyan kiadványok, melyek a szpeleológiával (barlangtudománnyal) foglalkoznak, de a régi kiadványok közül is számos olyan akad, amely mindezidáig elkerülte figyelmünket. Kérjük hát a kedves olvasót, ha hiányosságot talál, jelezze azt nekünk.
A következőkben feltüntetett, és reményeink szerint folyamatosan bővülő jegyzékünkben kizárólag olyan művek szerepelnek, amelyek jelenleg is beszerezhetőek. Az elmúlt 10 évben kiadott könyvek egy része fellelhető még a különböző könyvesboltokban, de előfordulhat, hogy már csak könyvtárból, antikváriumból lehet hozzájutni. A régiekkel pedig szinte biztos, hogy már csak ez utóbbiakban találkozhat.

A világhálón több olyan szolgáltató is megtalálható, amelyek segítségünkre lehetnek akár egy-egy 30-40-50 éves kötet begyűjtésében is. Hadd ajánljunk figyelmébe ezek közül egyet, mégpedig a Bookline Könyváruházat, ahol többek között az általunk feltünetett könyveket is előjegyeztetheti, illetve megrendelheti(E rovat összeállítója is hasonlóképpen járt el, s majd egy év alatt az összes kötetet sikerült begyűjtenie)
Itt szeretnénk köszönetet mondani Nagy Andrásnak, egy szolnoki antikvárium, illetve könyvesbolt vezetőjének, és Grosz Imrének, hogy néhány általunk korábban nem ismert vagy kifelejtett irodalomra hívta fel figyelmünket.

A könnyebb eligazodást segítendő, a cím végén külön betűjellel láttuk el az ismeretterjesztő irodalmat {I}és külön a szakkönyveket {Sz}. Az előbbiek a laikusok számára is élvezetes olvasmányok, míg az utóbbiakat leginkább azoknak ajánljuk, akik a témában komolyan szeretnének elmélyedni.

 • Adamkó Péter - Hegedűs Gyula: 118 óra a barlang fogságában - Táltos Kiadó, 2002 {I}
 • Bagaméri Béla - Coman Dániel - Tóth Kálmán: Szelek barlangja - Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest 1962 {I} (pdf formátum, 26,7 MB)
 • Balázs Dénes: Hajóstoppal az indonéz-szigetvilágban - Táncsics Könyvkiadó, 1969 {I}
 • Balázs Dénes: Kölcsönautóval a Szaharában - Táncsics Könyvkiadó, 1970 {I}
 • Balázs Dénes: Cikcakkban az Egyenlítőn - Táncsics Könyvkiadó, 1971 {I}
 • Balázs Dénes: Hátizsákkal Alaszkától a Tűzföldig - Táncsics Könyvkiadó, 1972 {I}
 • Balázs Dénes: Galápagos - Gondolat, 1973 {I}
 • Balázs Dénes: Tájfun Manila felett - Gondolat, 1975 {I}
 • Balázs Dénes: Pápua Új-Guinea - Gondolat, 1976 {I}
 • Balázs Dénes: Ausztrália, Óceánia, Antarktisz - Gondolat, 1978 {I}
 • Balázs Dénes: A sivatagok világa - Móra Könyvkiadó, 1982 {I}
 • Balázs Dénes: A kenyérfák árnyékában - Kossuth Könyvkiadó, 1987 {I}
 • Balázs Dénes: A Húsvét-sziget fogságában - A szerző kiadása, 1993 {I}
 • Balázs Dénes: A csepegő kövek igézetében - A szerző kiadása 1994 {I}
 • Balázs Dénes: Életem - utazásaim - A szerző kiadása 1995 {I}
 • Balázs Géza - Lieber Tamás - Varga Ferenc: Jelek mélyvilága - Barlangi helynevek - Magyar Szemiotikai Társaság, 2001 {Sz}
 • Baráz Csaba szerk.: Rejtektől Tárkányig - Bükki NPI, Eger, 2003 {I}
 • Bischoff, Gerhard: A Föld mélye - Gondolat; Budapest 1969 {Sz}
 • Bokodi Béla: 30 nap a föld alatt - Sport, 1967 {I}
 • Bora Gyula - Nemerkényi Antal: Hazánk, Magyarország - Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2004 {Sz}
 • Casteret, Norbert: Harminc év föld alatt - Gondolat, 1962 {I}
 • Casteret, Norbert: Muta, a barlang lánya - Kossuth Könyvkiadó, 1968 {I}
 • Dénes György: A Bódvaszilasi-medence 700 éves története - Borsodi kismonográfiák - Herman Ottó Múzeum Miskolc, 1983{Sz}
 • Dénes István: Székelyföldi barlangvilág - T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2002 {I}
 • Egri László: Barlangászok könyve - Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1979 {I}
 • Gánti Tibor: Eltűnő szigetek - Natura, 1983 {I}
 • Hazslinszky Tamás szerk.: Barlangtúrák 8 országban - Sport, 1987 {I}
 • Hazslinszky Tamás: Színes barlangvilág - Technológia, 1989 {I}
 • Jakucs - Kessler: A barlangok világa - (Barlangjárók zsebkönyve) - Sport, 1962 {I}
 • Jakucs László: Szerelmetes barlangjaim - Akadémiai Kiadó, 1993 {I}
 • Jakucs László: Aggtelek - Sport Lap- és könyvkiadó, 1957 {I}
 • Jakucs László: Aggteleki cseppkőbarlang - Művelt Nép Könyvkiadó, 1952 {I}
 • Jakucs László: A Békebarlang felfedezése - Művelt Nép Könyvkiadó, 1952 {I}
 • Dr. Jakucs László: Aggtelek és környéke (Az Észak-borsodi Karsztvidék) Útikalauza - Sport Lap- és könyvkiadó, 1961 {I}
 • Jakucs László: A faggyúfáklyás expedíció - Sport, 1962 {I}
 • Jakucs László: Felfedező utakon a föld alatt - Gondolat, 1959 {I}
 • Jakucs László: Cseppkőország mélyén - Móra Ferenc Könyvkiadó, 1964 {I}
 • Jantsky Béla: Geológus kalapáccsal az ércek nyomában - Gondolat, 1960 {I}
 • Dr. Juhász Árpád: Évmilliók emlékei - Gondolat, 1987 {Sz}
 • Kessler Hubert: Barlangok mélyén - Franklin Társulat Könyvkiadó, é.n.{I}
 • Kessler Hubert: Az örök éjszaka világában - Kossuth Könyvkiadó, 1957 {I}
 • Kessler Hubert - Mozsáry Gábor: Barlangok útjain, vizein - Mezőgazdasági Kiadó, 1985 {I}
 • Kessler Hubert - Megay Géza: Lillafüred barlangjai - BAZ megye Tanácsának Idegenforgalmi Hivatala, 1955 {I}
 • Kessler Hubert: Föld alatti ösvényeken - Móra Ferenc Könyvkiadó, 1961 {I}
 • Kordos László: Magyarország barlangjai - Gondolat, 1984 {I}
 • Kucsera Márton - Lieber Tamás (szerk.): Barlangtúrák - Föld alatt a Föld körül - Kornétás, 2009 {I}
 • Lénárt László: Barlangok a Bükkben - BAZ Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1979 {I}
 • Lieber Tamás (szerk.): Barlangkutatók Szakmai Találkozója (2001) - BEBTE, 2002 {Sz}
 • Lieber Tamás (szerk.): A barlangoktól a tűzhányókig (BEBTE úti beszámolók) - BEBTE, 2009 {I}
 • Lieber Tamás (szerk.): A Sátorkőpusztai-barlang monográfiája - BEBTE, 2010 {I}
 • Miczek György szerk.: A Pilis és a Visegrádi-hegység - Sport, 1991 {I}
 • Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz a gimnáziumok számára - Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2004 {Sz}
 • Siffre, Michel: Barlangok - Gulliver, 2003 {I}
 • Szablyár Péter: Föld alatti Magyarország - Panoráma, 2004 {I}
 • Szatyor Miklós: Európa denevérei - Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2000 {I}
 • Székely Kinga szerk.: Az Aggteleki-karszt barlangjai - ANP, Jósvafő, 1998 {I}
 • Székely Kinga szerk.: Magyarország fokozottan védett barlangjai - Mezőgazda, 2002 {I}
 • Szunyogh Gábor - Kisbán Judit: Béke-barlang - Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 2004 {I}
 • Tazieff, Haroun: A Saint Martin barlang titka - Móra Ferenc Könyvkiadó, 1969 {I}
 • Vass Imre: Az Aggteleki barlang leírása - Landerer, Pest 1831{I}
 • Vajna György: A rejtélyes Bátori-barlang - Gondolat Kiadó, 1973 {I}
 • Vértes László: Medveemberek krónikája - Gondolat Kiadó, 1957 {I}
 
 

Fekete-hegyi turistaház (Sasfészek turistaház)

Fekete-hegyi turistaház

 
 

© 1999-2012 BEBTE www.bebte.hu