Városok a tájban

VÁROSOK A TÁJBAN

A hagyományos brit településkép, bár - szó szerint és átvitt értelemben is - ugyanazokból az elemekből építkezik, mégis más, mint a kontinens területén. Másként rendeződnek utcasorokká a gerendavázas házak Kent vagy Norfolk tájain, mint valahol német földön, és a hasonlóan durva darabolású terméskőből is más hangulatú városok "állnak össze" Dél-Angliában, mint Normandia vagy Bretagne területén.

A települések neve gyakran utal a természeti környezetre. A kisebb folyókkal gazdagon átszelt dél-angliai tájon sok város jött létre az átkelést biztosító gázlók közelében. Egykori gázlók, folyami átkelők emlékét őrzik a -ford végződésű városnevek, mint Stratford, Bradford vagy Oxford. Ez utóbbinál még az áruszállításhoz igénybe vett vagy egykor bárkákat húzó ökrökre történő utalás is megőrződött. Az ugyancsak gyakori -mouth végződés - például Bornemouth, Plymouth, Exmouth - pedig közeli folyótorkolatokra utal.

A Fő-sziget északibb vidékein építőanyagként a sötét színű pala kölcsönöz a településeknek - a környező tájhoz illőn - komor arculatot. A dél-angliai lépcsővidék területén a mézszinűnek nevezett jura mészkőből emelt vakolatlan homlokzatok simulnak a borongós tájba. Délkeleten, ahol a kréta elejéről származó agyagos kőzet bukkan a felszínre, favázas házakat találunk. A favázas építkezés kétszeresen is kötődik az agyaghoz. Az agyagos talaj nevelte tölgyeseket, amelyek fáiból az épületek gerendaváza készült, és az agyagból égették a faváz alkotta kereteket kitöltő téglákat. A favázas települések "kétszínűek"; a vakítóan fehérre meszelt homlokzatokat szénfeketére festett gerendavázak, ablakkeretek tagolják.

Az angolok közmondásos hagyománytiszteletét különben éppen az ablakok tükrözik legjobban. A kontinentális Nyugat-Európa óvárosaiban a régi házakra is újabb, nagyobb táblás ablakokat aggattak. Angliában viszont többnyire megőrizték a nagytáblás síküveggyártás előtti idők rácsos ablakait, amelyeket átlósan futó, máskor kört rajzoló ólom- vagy fabordák osztanak kis lapokra.

A szigetország arra érdemes teleplüléseinek egy jellegzetes brit intézmény, a National Trust biztosítja a műemléki védettséget. Az 1895-ben alapított szervezet nem állami hatóság, hanem privát egyesület, amely tagdíjakból, hozzájárulásokból tartja fen magát. A National Trust nemcsak ódon műemlékek megóvásával gondoskodik a brit tájkép megőrzéséről. Salisburyben például felvásárolta az Avonparti telkeket, nehogy valaki beépítse azokat, és így veszendőbe menjen a katedrális tornyára innen nyíló, századok óta változatlan kilátás.

Dr. Nemerkényi Antal
Európa - Kossuth Kiadó, 2000. nyomán)

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu