Mókus-hegy (Csolnok)

A Mókus-hegyben a Gete-csoport tagjaira jellemzően, triászidőszaki mészkővel találkozhatunk, amit szintén a bányászati tevékenység hozott napvilágra. Bár a külszíni fejtés nyomait a legtöbbször tájsebként értékelik, itt a Gerecsében, sok esetben mégis különleges földtani értékeket ismerhetünk meg általuk, s emellett a sziklafalakon utólag kialakult növényvilág érdekes színfoltjait adják természeti környezetünknek.

A Mókus-hegy földtani értékei közül legérdekesebb a bánya közepén található meredek dőlésű kőzetréteg-lap, s a benne karsztosodott üregben kialakult hatalmas kalcit és barittömbök. Ez utóbbiak jelentős része azonban már kitermelésre került.

A Mókus-hegy növényvilága is egyedülálló. Benne sok védett, különleges fajt találhatunk, közülük is kitűnik a vetővirág, amely a Mókus-hegyen kívül hazánknak csupán néhány pontján él.

Varga László – Prommer Mátyás

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu