Az Etna 2000. évi kitöréseinek krónikája

2000. január 8.

Az Etna az új évet erős aktivitással kezdte: több kráter, főként a Bocca Nuova működik. A kitörést hamueső és robajok kísérik. A Délkeleti-kráterből nagy mennyiségű gáz tör fel, míg az Északkeleti-kráter gázt bocsát ki. A sípályákra nagy mennyiségű por hullik, így néhány létesítményt be kellett zárni.

2000. január 26.

Néhány hónap szünet után ismét a DK-i kráter vált a kitöréssorozat főszereplőjévé. A kráter oldalán nyílt törésből lávaszökőkút tört fel, majd innen folyamatosan folyt a láva a Valle del Bove irányába. Az Etna keleti oldalán fekvő városokra hamu és néhány mm-es kövek (pomiche) hullottak.

2000. január 29.

A DK-i kráterből nagy mennyiségű láva folyik. Köveket és hamut tartalmazó oszlop emelkedik több km-es magasságba a kráter fölé.

2000. február 1.

Ezen a reggelen erős robbanás rázta meg a hegyet, amelyet hamukitörés követett. A szél a hamufelhőt a tenger felé fújta, így jelentős mennyiségű por hullott a tengerparti városokra.

Ezt követő napokban a síelők és a szakemberek látványos kitöréseknek lehettek tanúi. Jelentősebb kitörései a Bocca Nuovának voltak, ahol robbanásos explóziók, hamu és kőhullás volt megfigyelhető. Ezzel egyidőben a déli oldalon folyt a láva. A DK-i kráter is érdekes aktivitást mutat, ahol egy lávafolyam két km-es térségben elterülve olvasztja az útjába kerülő havat. Néhány környező erdőben kigyulladtak a fák, de a kitörés emberi életben nem okozott kárt.

2000. február 11.

Hajnalban erőteljes kitörés vette kezdetét. A DK-i kráterből kövek repültek és lávaszökőkút tört az égbe, amely az egy km-nél is hosszabb lávafolyamot táplálta. A láva két ágra szakadt, az egyik ág a Valle del Bove, a másik a Torre del Filosofo irányába folyt. A gázkibocsátás jelentős volt. A délelőtt folyamán a lávafolyam lelassult és a kitörések aktivitása is csökkent.

2000. február 16.

A DK-i kráter megint látványos aktivitásba kezdett. A lávaszökőkutak 120 méter magasba, később a hamufelhő 1 km magasba tört fel, a lávafolyam pedig tovább táplálta a már meglévő két ágat. Catania és a környező városok útjait hamu borította.

2000. március 22.

A hegy aktivitása tovább folytatódik, bár a kitöréseket időnként nyugodtabb periódusok váltják fel. Majdnem egy hónapos szünet után Stromboli-típusú kitöréssel lépett működésbe az Etna. A kitörések nyomán újabb törés jött létre a hegy oldalán, ahonnan lávaszökőkút tört fel. A láva az ÉK-i kúp oldalán ömlik, a DK-i kráterből pedig a Valle del Bove irányába folyik a láva. A kitörés most nagyon erős, amit az is bizonyít, hogy olykor több mint 2 méter átmérőjű vulkáni bombák lövellnek ki a DK-i kráterből. Az ezt követő napokban a DK-i és az ÉK-i kráter is működött, lávafolyással és szökőkutakkal. A kitörést erős morajlás kísérte, amit még Catania forgalmas utcáin is hallani lehetett.

2000. március 29.

Öt nap pihenő után a DK-i kráter látványos kitöréssel világította meg az eget, majd ismét Stromboli-típusú kitörés és lávafolyás vette kezdetét. Az ÉK-i kráter lávakibocsátása viszont csökkent. A lávaszökőkút 250 méter magasba lövellt. A DK-i kráter nagy bombákat dobált és a láva több irányba szétterjedt a hegy oldalán. A lávafolyam, amelyik a DK-i kráter lábánál folyik Valle del Leone irányába tart, és már eléri a két km-es hosszúságot. A láva a Torre del Filosofot fenyegeti.

2000. április 1.

Az elmúlt két hónap során a DK-i kráternek ez kb. a negyvenedik kitörése. A láva a DK-i kráter szájából és a déli oldalán található törésből tör fel. A láva egyre közelebb ér a Torre del Filosofohoz, habár még nem érte el. A kráterből sűrű, sötét füst száll fel.

2000. április 6.

A DK-i kráter hatalmas, izzó köveket lövell ki a nyugati oldal felé, amelyek kénes korommal borítják be a tájat. A lávafolyás és a kitörés aktivitása csökken.

2000. április 16.

A DK-i kráter, amely a kitörések jelenlegi főszereplője, megint működésbe lépett. Egy gőzből és hamuból álló felhő emelkedett 5 km-rel a kráter fölé, miközben lávát és vulkáni bombákat dobált ki. Úgy tűnik, hogy ez a kitörések csúcspontja, hiszen eddig még sosem volt ennyire erőteljes. A DK-i kráter aktivitásának köszönhetően az utóbbi néhány hét alatt a közelben létrejött egy másik kráter, amelyet a vulkanológusok Sudestino-nak (azaz „Délkeleticskének”) neveztek el. Ez a kráter is nagyon aktív, a láva innen a DK-i kráter lábához folyt. A kövek és a hamu nehézséget okoznak a közlekedésben a Messina–Catania autópályán. A műholdas felvételek porból és gázokból álló sávot mutatnak, amely az atmoszférában 250 km-re terjed kelet felé.

2000. április 26.

A DK-i kráter fölé 3 km magas hamufelhő emelkedik, és a kráterből lassan folyik a láva. Ez fennakadást okozott a légi közlekedésben is, mivel egy éppen felszálló gép ezer méter magasságban belerepült a hamuoszlopba. A kövek és a hamu kárt tettek az ablakokban és a turbinában, így a gépnek vissza kellett fordulnia Cataniába.

A vulkáni bombák a Torre del Filosofo környékére hullnak. Az új, Sudestino kráter és a DK-i kráter közti nyergen egy újabb kráter nyílt. Az utóbbi néhány hónap aktivitása alatt megváltozott a DK-i kráter, nagysága és megnőtt az átmérője.

2000. május 5.

Az Etna nem fárad, kb. 10 naponként hatalmas kitöréseket produkál. A DK-i kráter ismét Stromboli-típusú kitöréssel kezdte aktivitását, gőzt, hamut és vulkáni bombákat lövellt kb. 40 méter magasságba. A lávaszökőkutakat sűrű füst kíséri. Az ÉK-i kráternél csak gáz és hamukitörés figyelhető meg.

2000. május 15.

A DK kráter északi repedéséből újabb lávafolyás és kitörések indultak. A láva a Valle del Bove felé folyik. Ezzel egyidőben az ÉK-i kráter is aktivitásba kezdett, hamut és kisebb köveket lövell ki. A Bocca Nuovánál pedig erős gázkibocsátás észlelhető.

2000. május 17.

A DK-i kráter oldalán kelet felé folyik a láva, a hegy északi oldalából és magából a kráterből is látványos lávaszökőkutak törnek ki. A láva a Valle del Leone irányába terjed és eléri az egy km-es hosszúságot. A vörösen izzó folyam éjszaka Cataniából is látható. Az ÉK-i kráter enyhe, Stromboli-típusú aktivitást mutat. Hamu és kő hullott Zafferanára.

2000. május 22.

A DK-i kráter északi oldalán levő törésből megint lassan folyik a láva két ágra szakadva, majd hamufelhőt és köveket lövelli ki. Kb. 20 percenként lávaszökőkút tör ki. Az ÉK-i kráter az eddigiekhez hasonlóan hamut bocsát ki, a Bocca Nuova is füstöl, időnként karikákat fúj az égbe.

2000. június 1.

Az előző néhány hétben a hegy aktivitása rendületlen volt. A DK-i kráternél ezen a napon jegyezték fel a hatvanadik robbanásos kitörést, amely rekordnak számít. A kráter oldalából folyamatosan folyik a láva, amely 3 km-es hosszúságot elérve a Valle del Bove felé terjed. Változatlanok a hamu és kőkitörések is, ahol a sűrű füstoszlop eléri az ezer méteres magasságot.

2000. június 5.

Sűrű, sárgás felhő jelent meg a DK-i kráter oldalán levő repedéséből, majd a kráter szájából hamu és gáz tört fel. Ezt az a lávaszökőkút követte, amely sűrű füstöt és izzó lávát lövellt ki. A kövek Adrano és Paterno városokra hullottak. Az ezt követő napokban csak a kráter szájából tört ki a láva.

2000. június 24.

A DK-i kráter északi oldalán lévő repedéséből lassan folyni kezdett a láva kelet felé, a Valle de Bove irányába. Megint látványos lávaszökőkutakat, bombákat és Stromboli-típusú aktivitást lehetett megfigyelni.

2000. augusztus 26.

Az Etna két hónapig pihent. A DK-i kráter északi oldalán levő repedésből lassan láva kezdett folyni. Az ezt követő napokban ismét gyakoriak voltak a robbanásos kitörések.

2000. október 3.

A Bocca Nuova keleti lejtőjén fekvő kráterből hamufelhő tört ki, majd két nappal később a kráter nyugati oldalán lávafolyás indult. Az erős, Stromboli-típusú kitörések során a kráterből 300 méter távolságra akár egy méter átmérőjű bombák is hullottak. A kitörések napokig folytatódtak.

2000. október 24.

Egy kb. 80 méter átmérőjű új kráter jött létre a Bocca Nuovában, amely állandó Stromboli-típusú aktivitást folytat. A kitörések 5-10 percenként következnek be, amelyek során hatalmas bombákat lövell ki a hegy. A Bocca Nuovának ez az aktivitása nem hasonlítható össze a DK-i kráter eddigi működésével, mivel úgy tűnik, most maga az Etna csúcsa lépett működésbe, amely már kb. egy éve hallgat.

2000. november 8.

A Bocca Nuova szinte szünet nélkül működik az utóbbi néhány hétben. Egy új törésvonal jött létre a Bocca Nuova és a Központi Kráter közti nyergen, ahonnan Stromboli-típusú kitörések történnek, bombák és izzó láva repül akár 150 méteres magasságba. A másik kráter, amelyik a Bocca Nuova belsejében található, sötét hamut lövell ki. A DK-i kráter jelenleg nyugodt.

2000. november 30.

Az utóbbi 3 hónapban a DK-i kráter nem működött, habár január és augusztus között 66 robbanásos kitörést lehetett megszámolni. Ezen a napon kevés láva kezdett folyni a kráter északi repedéséből, amely csak néhány 10 métert haladt előre. A kitörések is gyengék, viszont erős a gázkibocsátás.

Összeállította: Érdi-Krausz Erika

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu