A BEBTE állásfoglalása a Kenyérmezei-patakot ért szennyezés ügyében (2005. augusztus)

Az utóbbi napokban ismét előtérbe került a Kenyérmezei-patak szennyezésének problémája. Egyre több vélemény lát napvilágot az eset kapcsán, melyek egyöntetűen a dorogi égetőművet üzemeltető Onyx Kft-t teszik felelőssé a patakba juttatott, esztergomi ivóvízbázist is veszélyeztető anyagokért. Egyesületünkben közös álláspontot alakítottunk ki az ügy kapcsán, amely a következő: Teljes mértékben egyetértünk azokkal a véleményekkel, amelyek a felelősök megbüntetését szorgalmazzák, ám szerintünk az ügyet sokkal inkább előremozdítaná, ha az ítélkezők egymásra mutogatás helyett némi következetességet is gyakorolnának nyilatkozataikban.

Amikor a Kenyérmezei-patakról beszélünk, nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az sajnos több évtizede, jószerivel a "térség kanálisa" címet is magán, minden egyebet pedig magában hordoz. A patak Piliscsabától Esztergomig, vagyis a forrástól a torkolatig több tucat ipari létesítményt, sok száz hektárnyi mezőgazdasági területet határol, vagyis a valós és potenciális veszélyforrások száma a híradásokban többször is említett égetőművet, illetve gyógyszergyárat leszámítva sem csekély. Méréseink már Piliscsaba szomszédságában - ahol értesüléseink szerint tisztított szennyvíz ömlik a patakba - számottevő szennyezést mutatnak. Később ez valamelyest felhígul, de végeredményben így is a Dunába, vagyis Esztergomba szállítódik, ahol felgyülemlik. A felelősségre vont Onyx Kft-nek - amennyiben beigazolódik vétkessége - a szankciókat vállalnia kell. Ám addig is célszerű körülnézni a patak felsőbb szakaszán. A vízfolyásnak általunk is ismert olyan része, ahol a lakosság illegális bekötései derítők tartalmát juttatja a vízbe. Hosszú távon - és a több évtizede tartó ilyetén szennyezés kétségtelenül annak számít - ennek hatásával is számolni kell. Mivel a Kenyérmezei-patak lejtése csekély, sebessége lassú, ezért a szállított hordalék leülepedése is számottevő. Ez főleg azokon a helyeken figyelhető meg, ahol a vízbe dobált szilárd hulladék, gátakat képez. Itt a mederfenéken a szennyeződés is felhalmozódik.

Véleményünk szerint a Kenyérmezei-patak "egészségének" helyreállításához, nem elegendő az említett Onyx-Richter csapadéklevezető, illetve az ez alatti patakszakasz kotrása. Ezt feljebb is el kellene végezni, és - ami vélhetően a legnagyobb feladat - a patak torkolatában is. Itt a Kis Dunába ömlésnél több ezer köbméterre tehető a patak által lerakott hordalék mennyisége, és ez tartalmazza mindazt a szennyet, amelyet a víz valaha is szállított. Mivel napjainkban, a szigorúnak mondott környezetvédelmi rendeletek alkalmazása mellett is jelentős mértékű szennyezés érhető tetten, el lehet képzelni, hogy mi minden úszott itt le egy-két évtizede, amikor boldog-boldogtalan jóformán bármit büntetlenül beleönthetett.

Már tavaly is hangoztattuk, hogy meggondolandó lépés lehet a táti töltés átvágása, ezáltal pedig a jóformán halott Kis-Duna-ág átöblítése. Ezt idén azzal egészítenénk ki, hogy a torkolati kotrás kell, hogy elsőbbséget élvezzen.

Egyesületünk még a tavasz elején Esztergom Város Önkormányzatához, beadott egy kérelmet, amelyben első körben a patak több pontjának - lefedve gyakorlatilag a teljes nyomvonalat - megszondázásához kértünk támogatást. Jóllehet erre még márciusban ígéretet kaptunk, érdemi döntés azonban még mindig nem született. Pedig a "mindössze" 400 ezer forintos összeg segítségével - melyből akkreditált méréseket rendeltünk volna meg - már jó néhány lényegi kérdést megválaszolhattunk volna.
Persze ilyen összeg hallatán sokan megkérdőjelezhetik a vizsgálatok minőségét, hiszen megszokhattuk, hogy a legtöbben csak hétjegyű számokban tudnak gondolkodnak. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a civil szervezetek egyik ütőlapja az önkéntesség. Komoly végzettséggel és múlttal rendelkező szakembereket tudhatnak soraikban, akik elhivatottságból és akár csak egyszerűen "az ügy érdekében" is hegyeket képesek megmozgatni. Nos nálunk ilyesformán szerencsére adottak a feltételek.

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu