Fantasztikus energiák

Egy-egy nagy rengés alkalmával olyan energiamennyiség szabadul fel, mint több száz "Hirosima-típusú" atombomba egyidejű robbantása alkalmával! Számítások szerint az 1904 és 1946 között észlelt nagyobb méretű rengések során felszabadult összesített energiát 36 ezer atombomba robbanási energiája tudná helyettesíteni.

A felszabadult energiával arányos érték az úgynevezett magnitúdó (méret), amelynek fogalmát Richter amerikai szeizmológus vezette be 1935-ben. A magnitúdó és az energia között logaritmikus összefüggés van. A műszerekkel kimutatható leggyengébb rengések magnitúdója zérus körüli. Az emberek a 3,0 magnitúdójú rengést már közvetlenül érzékelik. 5,0 magnitúdó fölött a rengés már pusztító, az 1956. évi Dunaharaszti környéki rengés mérete 5,6 volt. A világviszonylatban nagy rengések alsó magnitúdóhatára 7,5. Az 1906. április 18-i San Franciscó-i rengés magnitúdója 8,2 volt, az 1964 március 28-i alaszkai rengéssorozat legerősebb lökése 8,6-os méretet ért el. Az 1960. májusi chilei rengésrajban három, egyenként 8,3-as magnitúdójú főlökés volt, egyes kutatók szerint azonban az egyik lökés esetleg elérhette a 8,9-es méretet.

Nem mindig a legnagyobb magnitúdójú rengések a legpusztítóbbak, mert nagyon sok függ a külső adottságoktól (talajviszonyok, épület- és népsűrűség, az épületek állapota stb.). Így például a legnagyobb pusztításáról ismert rengés (1923. szeptember 1. Tokió) magnitúdója 8,3 volt. Az emberi történelem leghevesebb földengésének Gutenberg és Richter amerikai tudósok az 1755-ös lisszaboni földrengést tartják, amelynek magnitúdója – becslésük szerint – elérte a 9,0 értéket.

A földrengések energiájára jellemző magnitúdót nem szabad összetéveszteni a rengések erősségét kifejező fokkal. Jelenleg 12 fokos skálát használnak, de régebben 10 fokos skálát alkalmaztak. Míg a magnitúdót főként műszeres észlelésekből, addig a fokot a helyszíni tapasztalatok (károsodás, sebesültek és halottak száma stb.) figyelembevételével állapítják meg. A 6 fokos erősségnél gyenge, 7 foknál erőteljesebb károsodás lép fel, 10 foknál és 10 fokon felül már nagy katasztrófa történik. A 8,0 magnitúdót elérő rengések az epicentrum közelében általában 12 fokos károsodást okoznak.

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu