Közhasznúsági jelentés a BEBTE 2005. évi tevékenységéről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Készült a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület 2005. évi tevékenységéről

Az egyesület a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Pk. 60.143/1999/23 végzése alapján közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 3 fő vezetőségi tag társadalmi munkában segíti a 97 fős tagsággal működő egyesületet.

1. 2005. évi mérleg (ezer Ft-ban)

Eszközök

Tárgyi eszközök 669

Pénzeszköz 1037

Készletek 44

Aktív időbeli elhat. 391

Eszközök összesen 2 141

Források

saját tőke 2141

Tőkeváltozás, eredmény 2 454

Tárgyévi eredmény - 313

Források összesen 2 141

Bevételek

[Keret1]

[Keret3]

Ráfordítások

[Keret2]

[Keret4]

Eredmény -313

2. Költségvetési támogatás

Költségvetési támogatást a Dorogi Önkormányzattól 50 000 Ft-ot kapott.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Az egyesület tárgyi eszközei egy számítógéppel (+programokkal) és szkennerrel, melyet az NCA-tól kapott támogatásból vásároltunk, valamint egy 380 e. Ft. értékű áramfejlesztővel és DVD lejátszóval gyarapodott.

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Pénzbeni juttatást az egyesület 2005. évben nem adott.

5. Kimutatás a kapott támogatásról

A 2. pont szerinti támogatáson kívül

- SZJA 1% felajánlásból 185 823 Ft

- Gazdasági társaságtól 500 000 Ft

- Nemzeti Civil Alap pályázat 180 000 Ft

6. Nyilatkozat a vezető tisztségviselők juttatásáról

Vezető tisztségviselő az egyesülettől juttatásban nem részesül.

7. Tartalmi beszámoló a közhasznúsági tevékenységről

BEBTE 2005-ben is mindenki számára elérhető nyilvános szolgáltatásokkal folytatta közhasznú tevékenységét. Jelentősebb kezdeményezéseink, illetve programjaink voltak: a Kenyérmezei-patak állapot felmérésének megkezdése, a Palatinus-tó természetvédelmi programjának folytatása (tavaszi part-, illetve nyári medertakarítás – ez utóbbi búvárokkal közösen). Megszerveztük Környezettudatos Játszónapunkat, havonta pedig megnyitottuk az érdeklődők számára a Sátorkőpusztai-barlangot. Egyesületünk 2005-ben is nagy hangsúlyt fordított az ismeretterjesztésre. Különböző, országos terjesztésű folyóiratokban jelentek meg írásaink, és honlapunkat is rendszeresen frissítettük.

Dorog, 2006. május 10.

Lieber Tamás, elnök

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu