Közhasznúsági jelentés a BEBTE 2004. évi tevékenységéről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Készült a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület 2004. évi tevékenységéről

Az egyesület a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Pk. 60.143/1999/23 végzése alapján közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 3 fő vezetőségi tag társadalmi munkában segíti a 94 fős tagsággal működő egyesületet.

1. Számviteli beszámoló (ezer Ft-ban)

Eszközök

Tárgyi eszközök 114

Forgó eszközök 2 340

Eszközök összesen 2 454

Források

Tőkeváltozás 3 578

Tárgyévi eredmény - 1 124

Források összesen 2 254

Bevételek

Közhasznúsági tevékenységből 799

SZJA 1% 180

Kapott kamat 2

Tagdíj bevétel 37 (a megelőző évben sokan 2 évre fizettek)

Kapott támogatás 3 270

Pályázat 13 530

Összesen 17 818

Költségek ráfordítások

Anyag jellegű költségek 2 078

Személyi jellegű költségek 433

PILISI kerékpáros turisztikai rendszer költsége 15 568

Bankköltség 57

Posta, telefon 207

Környezettudatos játszónap bérleti díj 16

Értékcsökkenés 86

Összesen 18 942

Tárgyévi eredmény -1 124

2. Költségvetési támogatás

2004. évben az egyesület költségvetési támogatást nem kapott.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Az egyesület 2004. évben a bevételeit meghaladóan az előző évek maradványából finanszírozta programjait. A legjelentősebbek a Pilisi Kerékpáros Turisztikai Hálózat projekt és a Környezettudatos Játszónap megvalósítása volt.

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Pénzbeni juttatást az egyesület 2004. évben nem adott.

5. Kimutatás a kapott támogatásról

Szervezetünk az elmúlt évben gazdasági társaságoktól 3 070 011 Ft, magánszemélyektől 200 000 Ft, SZJA 1% felajánlásból 179 954 Ft támogatást kapott.

6. Nyilatkozat a vezető tisztségviselők juttatásáról

Vezető tisztségviselő az egyesülettől juttatásban nem részesül.

7. Tartalmi beszámoló a közhasznúsági tevékenységről

Az előző évekhez hasonlóan az egyesület mindenki számára elérhető nyilvános szolgáltatásokkal folytatta közhasznú tevékenységét. Ebben kiemelt szerepe az egyesület természetvédelmi programjainak (Palatinus-tó, Kenyérmezei-patak természetvédelmi programja), valamint tudományos-ismeretterjesztő tevékenységének volt. Ez utóbbit előadásokkal és különböző kiadványok előállításával, Zöld Tablóink karbantartásával értük el. Szervezetünk a térségi iskolákkal együttműködve valósította meg a Palatinus-tó partjának rendbetételét, valamint szakmai programokkal, előadásokkal segítette az iskolai oktató munkát. Céljaink érdekében hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel is együttműködő kapcsolatot tartunk fent. Honlapunk naprakész információkkal áll az érdeklődők rendelkezésére.

Dorog, 2005. február 1.

Lieber Tamás, elnök

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu