Újabb látogatás Kézdivásárhelyen

A 2004 márciusában tett erdélyi látogatás sikerén felbuzdulva, október 14-17. között ismét Kézdivásárhelyre látogattunk. A Háromszéki-medencében, Brassó szomszédságában elterülő magyar kisváros különösen szívünkhöz nőtt, hiszen az elmúlt fél év alatt itt számos barátra tettünk szert. Jóllehet a kapcsolattartás javarészt az elektronikus levelezés útján történik, ám mint az eddigi két út is bizonyítja, a személyes kontaktust sem nélkülözzük.

Felhívásunkra a Földgömb folyóiratban 2003 szeptemberében megjelent pályázati anyag (a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak Szent Anna-tóról és környékéről szóló írása), már az idei év elején az iskola Földrajz Körének létrejöttét alapozta meg. A földrajz iránt lelkesedő gyerekekbe e tudomány iránti szeretetett sikerült elmélyíteni a tavaszi látogatás során, melyre így fél év távlatában is szívesen emlékezünk vissza. A Magyar Földrajzi Társaság nevében tartott előadásaink, valamint a Kornétás Kiadó, a National Geographic Channel és a Kartográfia Kft. által felajánlott ismertető kiadványok kedvező fogadtatásban részesültek. A Földrajz Kör vezetőjének, Szekeres Márta tanárnőnek, valamint az iskola igazgatónőjének Tóth Máriának ígéret tettünk, hogy lehetőség szerint még az ősszel visszatérünk, de addig is törekszünk arra, hogy a kezdődő baráti kapcsolatot szoros és folyamatos együttműködéssé fejlesszük.

Csipkés
Csipkés

Nos részben ezek voltak azok az előzmények, melyek bennünket is erősen motiváltak az októberi út szervezésekor. Ugyanakkor lehetővé vált, hogy a BEBTE és a Földrajz Kör között meglévő baráti kapcsolatot intézményi szintre növeljük, amiben óriási segítséget jelentett a dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának, Jászberényi Károlynak a felajánlása. Már pusztán a két iskola névazonossága (mindkettő ugyebár Petőfi Sándor nevét viseli) nagy lendületet adott annak az elképzelésnek, miszerint lehetővé kellene tenni, hogy a magyarországi és székelyföldi diákok minden évben cseretáborozáson vehessenek részt, a tanárok pedig szakmai utakon ismerkedhessenek meg a társiskola oktató-nevelő munkájával, valamint a városok természeti környezetével.

Az októberi út során városunkat négyen, a dorogi iskola részéről Jászberényi Károly, a BEBTE részéről pedig Süveges Flórián, Varga László és jómagam képviseltük. A péntekre tervezett program a Földrajz Körösökkel való találkozás, valamint a Balkán-hegységről szóló előadás megtartása volt. Ez utóbbira Varga László tanár-geológus tolmácsolásában a Bod Péter Tanárképző Főiskola egyik előadójában, telt ház előtt került sor. A szakmai program másik részét a két iskola hivatalos kapcsolatfelvétele, együttműködési megállapodása jelentette.

Szent Anna-tó
Szent Anna-tó

Szombaton a jövő évre tervezett nyári tábor helyszínére, a Háromszéki-havasok lábánál elterülő, Zabola faluval szomszédos Csipkés-völgybe látogattunk (a magyarországi helyszín a Dunakanyarban, Pilismaróton lesz). A tábor környezetének megtekintését a közeli Hargitába tett kirándulás koronázta.

A Hargita vonulata a Kárpátok legfiatalabb, mindössze 10 ezer éves vulkáni hegyvidéke. Tizenhárom vulkáni kúpjából minden bizonnyal legismertebb a Csomád, annak is az ikerkráterben elhelyezkedő két tava, a Szent Anna és a Mohos.

A Mohos egyik tava
A Mohos egyik tava

Bár az előbbi a látogatottabb, a Mohos varázsa a különlegességében rejlik. Ez a mára már nagyrészt feltöltődött egykori krátertó a Kárpátok legnagyszerűbb mocsaras élőhelyévé alakult. A Mohos nagyságát tekintve négyszeresen múlja felül a szomszédos Szent Anna-tavat, és számos növényritkasággal büszkélkedhet. Ilyenek például a jégkorszaki reliktumként jegyzett törpefenyők, valamint a különböző moha- és harmatfűfélék. Szabad víztükröt csak elvétve láthatunk, ugyanis az egykori tó nagyobb része növényekkel borított tőzegláp. A terület szigorúan védett, amiről magunk is meggyőződhettünk. A természetvédelmi őrség vezetőjével, Benedek Péterrel tettünk itt rövid látogatást. A vezetés, azon túl, hogy rengeteg dolgot megtudhattunk a területről, a védelem szervezettségére is következtetni engedett; a jól kiépített ösvényen, szakmailag rendkívül hiteles, korrekt, udvarias tájékoztatást kaptunk. Mindannyiunkban az a meggyőződés alakult ki, hogy a természetvédelem e tekintetben jó néhány magyarországi nemzeti parknak is példát nyújthat.

A Mohosnál
A Mohosnál

Tanulmányi kirándulásunkat e nagyszerű programmal zárhattuk. Azért vasárnapra is tartogattunk valamit, hazautazás közben a szintén csodálatos Tordai-hasadék látványával ajándékoztuk meg magunkat.

Lieber Tamás

 
 

© 1999-2005 BEBTE www.bebte.hu