Kirándulás a karsztvízhez

KIRÁNDULÁS A KARSZTVÍZHEZ
(2007. JÚLIUS 27.)

Magántőke bevonásával, 2007 nyarán több éves szünet után ismét működésbe állt a tokod-altárói vízakna, lehetővé téve, hogy a környékbeli városok ismét, vagy első ízben karsztvíz-alapra helyezzék ívóvízellátásukat.
Míg Dorog eddig is többnyire karsztvízből fedezte szükségletét (sárisápi kút), illetve kis részben a Duna vizéből, addig Esztergom lakosságát teljes egészében a Kis-Duna-ágra telepített parti szűrésű kúthálózat látta el az alapvető szükséglettel.
A 2004-es folyószennyezés rámutatott arra, hogy jóllehet a dunai kutak többnyire kifogástalan minőségű vizet biztosítanak, azok működését egy esetleges szennyezés hosszabb-rövidebb ideig gátolhatja. Ekkor merült fel az alternatív vízkivételi lehetőség megteremtése.

Az Esztergomtól légvonalban csupán néhány kilométerre lévő altárói létesítmény adta magát, a gond csak az volt, hogy a vágatrendszer majd egy évtizede használaton kívül állt. A megszűntetésre ítélt telepet már-már a klinikai halál állapotából sikerült az idei évben újra üzembe helyezni. A szakembereknek a több mint 3 kilométer hosszú szervízalagút rendbehozása (omlások elhárítása, támfalak megerősítése) mellett a korszerű szivattyútelep és szellőztetőrendszer telepítéséről is gondoskodniuk kellett, nem beszélve a vizet továbbító több kilométeres csőhálózat kiépítéséről, illetve felújításáról. A munkálatokat ugyanakkor nehezítette, hogy a villamos vezetéket több helyütt is ellopták, ellehetetlenítve többek között a villanyvonat működését. A nehézségeket áthidalandó, egy kölcsönkapott muzeálisnak számító NDK gyártmányú akkumulátoros vonatot helyeztek üzembe, ami nélkülözhetelen az ember számára helyenként csak nehezen járható vágatban való közlekedés, illetve az eszközök, berendezések szállítása miatt.

Vállakozói segítséggel végül is a probléma nagy részét július végére sikerült megoldani, a telep immáron termelheti a fogyasztható vizet. Természetesen munka még akad bőven. Ottjártunkkor az esztergomi vonal átöblítése zajlott (a sokáig használaton kívüli, elrozsdásodott vezeték mosatása történt, ugyanis csak a rozsda kimosodása után lehet a fogyasztói hálózatba küldeni a vizet), és hamarosan megkezdődik egy palackozó részleg kiépítése is.

KÉPRIPORTUNK
(Hohl Zoltán felvételei)

Fotó: Hohl Zoltán

A telephely kapujában álló bányamozdony állapota jól tükrözi a néhány hónapja még fennálló viszonyokat

Fotó: Lieber Tamás

Indulásra várva

Fotó: Hohl Zoltán

Fotó: Hohl Zoltán

A bányavonat (népes) egyszerre 14 embert képes a 3 kilométerre lévő vízbázisra szállítani. A vonatozás kb. 20 percet vesz igénybe. A kisvonat hol mesterséges támfalak között halad, de gyakran keresztez természetes eredetű üregeket (barlangokat) is

Fotó: Lieber Tamás

Utazás a népessel

Fotó: Hohl Zoltán

A hegy gyomrában található a felújított szivattyútelep, mely folyamatos üzemben emeli ki a tiszta karsztvizet

Fotó: Hohl Zoltán

A vizet egy automata rendszer, csírátlanítás végett klórozza (előírás). Ez a fertőtlenítő eljárás a vízminőséget nem befolyásolja, de elejét veszi annak, hogy az esetlegesen pangó mellékágakban baktériumtelepek, valamint algák szaporodjanak. A csírátlanítás előtt azonban mód van a mintavételezésre és ilyesformán a fogyasztásra is

Fotó: Lieber Tamás

Klór bevetésre várva

Fotó: Hohl Zoltán

Íme a karsztvíz szintje. A dorogi medencében folyó szénbányászat megszűnése óta a víz több tíz métert emelkedett, lehetővé téve annak gazdaságosabb kitermelését

TERMÉSZETES ÜREGEK

A mesterséges vágatok gyakran mészköves réteget szelnek át, ezért nem ritka, hogy korábban a felszínnel egyáltalán nem közlekedő természetes üregek, barlanok nyílnak meg. Mivel ezek a hasadékok csak a bányán keresztül képesek szellőzni, bejárásuk is csak a bányát szellőztető berendezések működésekor lehetséges. Ottjártunkkor az ún. Alsó-barlangot tudtuk csak megnézni, a felső, jóval kiterjedtebb barlangrendszer járatainak légtere nem lélegezhető be, jelenleg még átszellőztetésre vár

Fotó: Hohl Zoltán

Fotó: Hohl Zoltán

A barlang fala a szomszédos vágathajtások következtében megrepedezett, támasztásra szorul

Fotó: Hohl Zoltán

Fotó: Hohl Zoltán

Fotó: Hohl Zoltán

Kalcitrétegek. Sajnos a képződmények nagy részét illetéktelenek, saját célra (vélhetően az otthoni vitrinben való elhelyezésre) letermelték. Ez maradt!

Fotó: Hohl Zoltán

Fotó: Hohl Zoltán

Fotó: Hohl Zoltán

Szerencsére találni még sértetlen képződményeket is, igaz már csak keveset. A képeken aragonitkristályokat látunk

Fotó: Hohl Zoltán

Kalcit- és aragonitrétegek váltják egymást

Fotó: Hohl Zoltán

Indulás a felszín felé

Minden bizonnyal, amikorra képes beszámolónk eljut a kedves olvasóhoz, már Esztergom városa is az innen termelt vizet fogyasztja. A terület mely alatt a fogyasztásra kitermelt karsztvíz természetes közegében megtalálható, iparilag terhelt vidék. Fontosnak tartjuk, hogy az üzemek, gyárak tulajdonosai, akárcsak a térségben élő lakosság tisztában legyen felelősségével.

"A TERMÉSZETES, JÓ MINŐSÉGŰ IVÓVÍZ NEKÜNK AJÁNDÉK, NE TÉKOZOLJUK EL, VIGYÁZZUNK RÁ!!!"

 
 

© 1999-2007 BEBTE www.bebte.hu